NVBEO

Nederlandse Vereniging voor Bedrijvenclusters  en Economische Ontwikkelingen

 

BESTUURSLEDEN NVBEO

 

Martin Stijnenbosch, voorzitter 
Al jarenlang heb ik een grote belangstelling voor kleinschalige bedrijfshuisvesting in zijn algemeenheid en bedrijvencentra in het bijzonder. Dat was al toen ik nog in de jaren tachtig van de vorige eeuw op de universiteit Utrecht werkte en die passie heb ik nog steeds. Daarbij irriteerde het mij dat er zo weinig bekend was over bedrijvencentra. Niemand wist hoeveel er waren, wat ze deden, op welke doelgroep ze zich richten, of ze rendabel waren, noem maar op. Om die reden ben ik ook bij de oprichting van de NVBEO geweest in Amsterdam en heb ik zelf een bestand aangelegd met bedrijvencentra in Nederland, dat de basis heeft gevormd voor de Atlas Bedrijvencentra die net is gepubliceerd. Toen men mij vroeg of ik mij actief voor het bestuur wilde inzetten, heb ik dan ook geen moment geaarzeld. Als niet eigenaar/beheerder van een  bedrijvencentra kan ik in het bestuur een mooi tegenwicht bieden. Tevens kan ik door mijn contacten aan de kant van de overheid zorgen voor een extra meerwaarde. Dat hoop ik de komende periode waar te kunnen maken.

Casper de Vos Klootwijk, bestuurslid
Ik ben ruim 25 jaar actief in  de branche van Bedrijvencentra / Business Centers. In eerste instantie in opdracht van een grote Britse keten en in 1989 heb ik mijn eerste Business Center in Rotterdam geopend, later in diverse andere steden in het land. Dit resulteerde uiteindelijk in de oprichting in 2004 van Facility Point Group met diverse vestigingen in de Randstad waarvan ik tot op heden Algemeen Directeur ben. In de periode van 2010 - 2013 was ik als medeoprichter betrokken bij The Office Operators en sinds 2012 ben ik partner in VAET (Vastgoed Advies Exploitatie & Transformatie). VAET houdt zich hoofdzakelijk bezig met conceptontwikkeling en transformatie van leegstaand bedrijfsonroerend goed. 

 

Sinds 1995 ben ik lid van de NVBEO en ben in 2002 toegetreden als bestuurlid van de NVBEO. Mijn doel is vanuit deze rol onder andere meer onderlinge samenwerking tussen de verschillende exploitanten van Bedrijvencentra / Business Centers te realiseren, coördineren en kennis te delen.

 

Arnoud Hoogendoorn, bestuurslid NVBEO
Vanaf 1984 ben ik al betrokken bij het fenomeen bedrijfsverzamelgebouwen. In een klein gebouwtje van 250 m2 deden we vanuit een adviesbureau het gebouwmanagement  en het centrale secretariaat ‘erbij’. Sinds die tijd ben ik bezig met het exploiteren en ontwikkelen van ondernemerscentra in Nederland en vanaf 1989 lid van de NVBEO.
Vanaf 2004 ben ik, samen met Jeroen Tolmeijer, de directie van Color Business Center dat nu 9 ondernemerscentra in Nederland exploiteert namens de diverse eigenaren. Wat het boeiend maakt is het herontwikkelen van bestaande en vaak ook leegstaande kantoren tot een bruisende omgeving waarin kleinschalige bedrijven kunnen groeien. Want dat het concept werkt is al lang bewezen.
Ik ben bijzonder blij dat ik in het bestuur van waarschijnlijk de oudste Nederlandse vereniging voor bedrijfsverzamelgebouwen mag zitten. Wij als bestuur gaan er voor. De NVBEO wordt daadwerkelijk hét platform voor alle Nederlandse bedrijfsverzamelgebouwen.

Julie Ann Tollenaar, bestuurslid NVBEO  

Met ingang van 20 mei jongstleden is Julie Ann Tollenaar (1971) toegetreden tot het bestuur.
Als zelfstandig conceptontwikkelaar onder de naam Paradijsvogel Advies (
www.paradijsvogeladvies.nl) ontwikkelt zij totaal-concepten om leegstand vastgoed nieuwe functies te geven. Bij het ontwerp en realisatie van een nieuwe bestemming betrekt zij nadrukkelijk de omgeving van het leegstaande object. Het is haar overtuiging dat op die manier een plan optimaal gedragen zal worden door belanghebbenden en ook een aanwinst is voor het gebied. Julie Ann heeft twee verzamelgebouwen in Den Haag ontwikkeld: Hart van Moerwijk (www.hartvanmoerwijk.nl) en Keu's Genoeg (www.keusgenoeg.com
).  

 

Debbie Baak, bestuurslid

Per 10 maart 2015 is Debbie benoemd als bestuurslid.
Debbie is elf jaar werkzaam in het tijdelijk beheer van leegstaand vastgoed bij FMT in verschillende rollen.


Wij bieden oplossingen voor het hele leegstandsegment. Soms spelen maatschappelijke belangen een grote rol en een andere keer zijn financiële aspecten hoofdzaak.

Young Startup is ons ondernemersnetwerk voor startende ondernemers. Met meer dan 14.000 leden bestaat Young Startup uit een grote groep representatieve ondernemers en creatieve initiatieven die wij benaderen voor het tijdelijk gebruik van leegstaand vastgoed. De aanwezigheid van deze start-ups voorkomt de negatieve gevolgen van leegstand. Young Startup initieert, helpt, begeleidt en monitort de bedrijven van de toekomst. Het aanbod van startende ondernemers en de hierbij geboden ruimtes zorgen voor kansen om beginnende ondernemers, laagdrempelig, een start te laten maken. Het biedt startende ondernemers ook de mogelijkheid middels de “business community” met elkaar in contact te komen, elkaar te enthousiasmeren en van elkaar te profiteren. Ook faciliteert Young Startup in netwerkborrels, crowdfunding, workshops en andere bijeenkomsten

 Voor de tijdelijke invulling van het ziekenhuisterrein GZG zijn wij  oktober 2013 bekroond met de LEEGaward 2013.

Perry Kleinschiphorst, penningmeester


Sinds 2005 ben ik directeur van Stichting Projectencentrum Regio Nijmegen, handelend onder de naam Bedrijvencentrum Groenestraat. Bedrijvencentrum Groenestraat is een bedrijfsverzamelgebouw dat zich richt op het huisvesten en faciliteren van startende en doorstartende ondernemers in Nijmegen, Gelderland, zie www.bcgs.nl
 
Namens het stichtingsbestuur ben ik eindverantwoordelijke voor de exploitatie van het bedrijfsverzamelgebouw. Mijn passie ligt enerzijds bij die speciale doelgroep, namelijk de ondernemers en anderzijds bij het prachtige ingerichte gebouw waar dit alles plaatsvindt.
 
Ik heb het vak facilitaire dienstverlening eigen moeten maken. Ik heb na mijn HBO-studie Personeelsmanagement jarenlang gewerkt in het uitzendwezen. Eerst als consulent, daarna heb ik diverse vestigingen mogen managen. Ook toen had  ik deze passie, namelijk mij inzetten voor de doelgroep ondernemers.  
 
Bedrijvencentrum Groenestraat is al jaren lid van de NVBEO. Onlangs heb ik besloten de functie van Penningmeester bij deze vereniging te aanvaarden. Het lidmaatschap is van grote betekenis voor het bedrijvencentrum. Het is een netwerk en vraagbaak voor alle ontwikkelingen op economisch gebied in relatie tot bedrijvencentra. Het is dan ook voor mij een uitdaging om in persoon voor een dergelijke vereniging actief te zijn.


Sandra de Visser, secretariaat NVBEO

Na ruim 22 jaar in loondienst te hebben gewerkt bij diverse grote en kleinere organisaties in de profit en non-profit sector ben ik in 2008 als zelfstandige gestart met mijn bedrijf, SDV Secretariële DienstVerlening. Met de nodige ervaring in diverse functies (officemanager, managementassistente, hoofd algemene zaken (facilitymanagement & directiesecretariaat) ondersteun ik, naast andere organisaties en ZZP'ers, het bestuur van de NVBEO.

Ik kijk er naar uit u op een van onze bijeenkomsten te ontmoeten!