NVBEO

Nederlandse Vereniging voor Bedrijvenclusters  en Economische Ontwikkelingen

 

Ondernemersplein 8 september 2016

Op de homepage is het verslag van Het Ondernemersplein 2016 te zien

Uitnodiging Business in Clubs
ondernemersplein8september2016 kopie.pdf (2.35MB)
Uitnodiging Business in Clubs
ondernemersplein8september2016 kopie.pdf (2.35MB)


EVENEMENTEN IN 2015

woensdag 30 september - Het Ondernemersplein Den Haag


  • dinsdag 18 november - Rotterdam TERUGBLIK EVENEMENTEN 2015

NVBEO en Gemeente Zoetermeer kijken terug op een geslaagde middag in de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer !


Het idee voor het bezoek kwam van ons lid  Harold Beffers van de gemeente Zoetermeer, die ons wees op het bijzondere concept dat zich in de Dutch Innovation Factory aan het ontwikkelen is. Dat was niet aan dovemans oren gericht..ons gezamenlijke evenement was dinsdag 16 juni een feit !

De opkomst was groot want veel mensen waren geïnteresseerd wat daar te doen was.
De Dutch Innovation Factory is gevestigd in het oude gebouw van Margarinefabriek Brinkers (bekend van de Leeuwenzegel margarine), die naar Zeewolde was verhuisd. Het totale gebouw omvat 15.000 m2 bvo, waarvan nu 4.000 m2 in gebruik is, 2.000 m2 bij de Haagse Hogeschool in gebruik is en de rest bij andere gebruikers onder andere bij het businesscenter en bij een aantal kleine bedrijven. Het gebouw is eigendom van een particuliere investeerder, waarmee door de gemeente Zoetermeer en de Haagse Hogeschool een tienjarig contract is afgesloten om het concept tot volle wasdom te laten komen.  Het concept omvat onderwijs, ondernemen en ontmoeten.


Zo is in het gebouw zeg maar het ICT onderwijs van de Haagse Hogeschool ondergebracht, in totaal zo’n 500 studenten, zitten in het Business Center en in de kleine bedrijfsruimten vooral ICT gerelateerde bedrijven en is er in het gebouw veel ruimte gecreëerd om elkaar te ontmoeten en zaken te doen.

Rien de Vries , de community manager van de Dutch Innovation Factory,  legde het concept uit en nam en passant ook het onderwijs deel mee, terwijl daarna Maurice Beckand Verwee van het crossspring lab enthousiast uitlegde hoe studenten en kleine bedrijven gepusht werden om hun business verder uit te bouwen. Crosspring /Lab is niet alleen een incubator, maar ook een accelerator, wat betekent dat zij ook helpt om investeerders en mentoren te vinden die de beginnende bedrijven verder helpen bij het ontwikkelen van hun product.

Al met al een inspirerend concept dat nog verder wordt uitgerold want er zijn al weer plannen om nog meer ruimte van het gebouw in ontwikkeling te nemen.

Daarbij hoopt men ook te profiteren van het feit dat zij onderdeel zijn van het Dutch Innovation Park (wat onder andere de oude Siemens gebouwen omvat) en dat aan de overkant van de snelweg een geheel nieuw sportcomplex ontstaat met onder andere een nieuwe schaatstempel.
Kortom, een gebied met potentie.

We hadden voldoende gehoord om bij de borrel gepassioneerd na te praten.


NVBEO op bezoek bij Bedrijvencentrum Groenestraat te Nijmegen 10 maart 2015

Het bedrijvencentrum Groenestraat 294 is gelegen in het voormalige Smit transformatoren gebouw uit 1919. In 2001 is het pand volledige gerenoveerd en is er het bedrijvencentrum Groenestraat in gevestigd in een pand dat van buiten een opvallende gele kleur heeft. Het pand wordt geëxploiteerd door een stichting, wat op zich opvallend is, omdat de meeste bedrijfsverzamelgebouwen in handen van particuliere eigenaren en beleggers zijn.

Nadat we eerst een bestuursvergadering en aansluitend de algemene ledenvergadering hadden gehad, legde Perry Kleinschiphorst van het bedrijvencentrum Groenestraat uit hoe het tot de totstandkoming van het bedrijvencentrum is gekomen. Eén van de redenen was dat er op het terrein van  Smit transformatoren gebouwen leeg kwamen te staan, waarvoor een nieuwe functie werd gezocht. Omdat het pand gunstig gelegen en omdat er behoefte in de regio was aan een bedrijfsverzamelgebouw is het pand in 2001 ingrijpend verbouwd zodat het geschikt was om er kleine bedrijven in onder te brengen.

Vol trots vertelde Perry Kleinschiphorst die van af het begin bij het ontwikkelen van het bedrijvencentrum betrokken was, dat het gebouw goed in de markt ligt en een goede bezetting heeft.  De heer Jeroen Jansen van de gemeente Nijmegen kon dit alleen maar bevestigen. Dat niet alleen de directeur van het bedrijvencentrum een bevlogen man is maar ook zijn leden bewees Sebastiaan Willemsen, oprichter van Kennis Centrum Klant Communicatie.  Zijn bedrijf verzorgt hij vooral de marketing richting klanten. Via zijn methode ging hij ook in op de relatie tussen bedrijfsverzamelgebouwen en (kleine) ondernemers, ZZP-ers. Uit de discussie na afloop bleek dat in zijn verfrissende aanpak ook wel aanknopingspunten zaten die wij zouden kunnen gebruiken.
Kortom, het was weer een geslaagde middag en bij de borrel werd dan ook nog lang nagepraat.
 
Martin Stijnenbosch
Voorzitter


Presentatie: Sebastiaan Willemsen -

Omen Services & Trading B.V.EVENEMENTEN IN 2014

Evenement Grootschalige versus Kleinschalige Leegstand enorm succes !

in voormalig Europol gebouw Den Haag

Dinsdag 18 november bezochten ruim 160 deelnemers de themabijeenkomst “Grootschalig vs. Kleinschalige Leegstand” . De NVBEO heeft dit succesvolle evenement in samenwerking met de Gemeente Den Haag georganiseerd.

Met de tot de verbeelding sprekende en met de nodige humor gebrachte presentaties zorgden de heren Henk Harms, Ontwikkeling, Realisatie en Economie DSO Gemeente Den Haag , Paul Delbeek, Rijksvastgoedbedrijf, Adrie Lesuis, Vestia en Casper Montfoort van FMT voor een zeer dynamische themamiddag. In november 2015 zal de NVBEO in samenwerking met de Gemeente Den Haag wederom een themabijeenkomst organiseren.

Lid worden ?

Den Haag is sterk in beweging. Enerzijds brengt het RVB, de vastgoed poot van het Rijk, grootschalig vrijgekomen overheidsgebouwen op de markt. Aan de andere kant stotencorporaties bedrijfsmatig vastgoed in de wijken af omdat dit niet tot hun primaire kerntaak behoort volgens de nieuwe regelgeving. Beide ontwikkelingen zijn van invloed op de wijkeconomie en de opname capaciteit van beschikbare vierkante meters. De stad zoekt actief naar oplossingen om vraag en aanbod te matchen. Om in de tussenliggende periode kraak en verloedering tegen te gaan worden lege gebouwen vaak tijdelijk beheerd met een anti/kraak oplossing. Een tweede aanpak van leegstand is conceptmatige transformatie of herbestemming. Permanente oplossingen of tijdelijk tot moment van herontwikkeling. Getransformeerde bedrijvencentra / Business Centers kunnen aantrekkelijk zijn voor het economisch klimaat in een stad maar wanneer is die markt verzadigd en wat zijn dan de beste alternatieven. Leegstaand vastgoed is goed voor niemand maar wat is goed bij leegstand?

 

 NVBEO BIJEENKOMST ‘FabLab Amersfoort…..  Bijzondere locatie en leerzame middag

Op dinsdag 20 mei waren we op bezoek  bij het Fablab in Amersfoort. Het is opgezet door het kunstcollectief ‘De Spullenmannen’.

Zij zitten al 12 jaar tijdelijk (een opzegtermijn van drie maanden) in een
oude fabriek (Stoomluciferfabriek) in Amersfoort. Het collectief maakt kunst uit welvaartsresten. Er is ook ruimte voor innovatie via het zogeheten
FabLab Amersfoort (een idee dat is bedacht aan het befaamde MIT),
waarbij regelmatig kennisuitwisseling plaatsvindt over een thema.
Een voorbeeld is kennis over digitale fabricatie via 3D-printers. Het FabLab is een open en toegankelijke werkplaats vergelijkbaar met een computerhobbyclub van vroeger. Via Marktplaats is voor 5.000 euro een laserslijper op de kop getikt, waarmee Doodle 3D, een eigen 3D printer kon worden gemaakt.
Naast innovatie
is er in de oude fabriek ook ruimte voor kennisdeling. Zo wordt een Studium Generale georganiseerd als een soort ‘Universiteit Amersfoort’, is er een Voedselkollektief en een Repaircafé. Dit alles moet uiteindelijk leiden tot een permanente bestemming van de oude fabriek als een soort Vrijruimte voor onderzoek. Mensen betalen 50 euro per dag voor het gebruik van het FabLab (op basis van de principes van ‘creative
commons’ en ‘open source’). Er is ook een gebruik mogelijk van de vrije ruimte waarbij mensen achteraf op basis van de waardebepaling een
bijdrage leveren zoals wij doen. In verband met de
financiering voor de
herbestemming van het gebouw heeft Harmen Zijp een eigen
ontwikkelmodel (met software) ontwikkeld dat de meerjaren cash-flow in kaart brengt.

Daarna was het de beurt aan Michiel Bemelmans van Strak Interieur die ons met rode en groene kaarten liet wapperen bij de stellingen die hij over de inrichting van een bedrijfsverzamelgebouw had bedacht.

Geheel in stijl van de Spullenmannen had Arnoud Hoogendoorn voor een drankje en een borrelnootje gezorgd, zodat wij onbekommerd konden napraten in deze toch wel opmerkelijke ambiance. Kortom, het was weer een geslaagde middag.